Stichting Pieter Zeeman Fonds

Bestuur

• A.J. Kox, voorzitter
• J.P. Penders, secretaris/penningmeester
• J.A.W. Croes, lid
• H.J.A.H.G. Metselaars, lid
• H.B. van Linden van den Heuvell, lid

De Stichting Pieter Zeeman-Fonds is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI): schenkingen zijn vrijgesteld van schenkingsrecht. Het RSIN/fiscaal nummer is 813512542. De bestuursleden zijn onbezoldigd.

Documenten

Beleidsplan (pdf)
Balans 2020 (pdf)
Verslag 2020 (pdf)

Pieter Zeeman

Pieter Zeeman (1865-1943) is beroemd geworden door de ontdekking in 1896 van een verschijnsel dat later de naam Zeeman effect kreeg: de splitsing van spectraallijnen onder invloed van een magnetisch veld. De ontdekking leverde Zeeman in 1902 een Nobelprijs op, samen met de Leidse natuurkundige Hendrik Antoon Lorentz (1853-1928). Kort na zijn ontdekking verhuisde Zeeman van de Leidse universiteit naar Amsterdam, waar hij eerst lector en later hoogleraar werd. Hij was een buitengewoon bekwaam experimentator met een grote internationale reputatie. Zie dit artikel (pdf) voor meer over Zeeman, zijn ontdekking, zijn loopbaan en zijn leven.